ENSTİTÜ ÖĞRENCİ DURUMU (SINIFLARA GÖRE)

  TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA
1 2 1. Öğretim 2. Öğretim 1 2 3 4
1 2 1 2
Fen Bilimleri Enstitüsü 150 95 0 0 0 0 15 17 10 8
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 150 24 0 0 0 0 56 2 0 4
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 223 203 0 0 78 13 24 25 10 22
Sosyal Bilimler Enstitüsü 253 346 0 0 94 0 20 26 14 36
776 668 0 0 172 13 115 70 34 70